Torpagatan 50, Sävenäs 180:17

 

Utförandeentreprenad- Generalentreprenad. Entreprenaden avser nybyggnad av förskola Torpagatan 50. Byggnaden består av fem avdelningar, tillagningskök samt personalutrymmen i två plan

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, RA Bygg AB

Gamla Påvelundsskolan, Västra Frölunda

 Påvelundsskolan nybyggnad
 Utförandeentreprenad vid nybyggnad och ombyggnad av skola.

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, RA Bygg AB

Krokslättsskolan, Mölndal

Rörinstallation vid Krokslättskolan

Totalentreprenad gällande om- och tillbyggnad av skola.

Beställare: Mölndals stad, RA Bygg AB

 

Gunnestorpsskolan, Tuve, Göteborg

Utförandeentreprenad gällande ombyggnad av serveringskök och matsal i skola.

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, RA Bygg AB

 

Krumelurens förskola, Backa, Göteborg

Utförandeentreprenad vid nybyggnation av förskola, sex avdelningar och tillagningskök samt ÅV-hus med kombinerad toalett och förråd.

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, RA Bygg

 

Sinntorps förskola, Lindome

Utförandeentreprenad gällande ombyggnad av förskola samt upprustning av apparatrum.

Beställare: Mölndals Stad, RA Bygg

 

BU-PAC Fässbergsgymnasiet, Mölndal

Totalentreprenad gällande ombyggnad av gamla fordonslokalen.

Beställare: Mölndals Stad, RA Bygg

 

Körvelgatans förskola, Lövgärdet, Göteborg

Utförandeentreprenad gällande nybyggnad av förskola i två plan, fem avdelningar inkl. tillagningskök och personalutrymme.

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, Hallarnas Bygg AB