Inom PEGEA rör arbetar vi med ett flertal olika projekt inom både entreprenad och service. Nedan är några av våra projekt som är slutförda. Vill du veta vad vi gör just nu kan du läsa om detta under pågående projekt.