Ekens ås, Kållered 1:142

 
Totalentreprenad gällande nybyggnad av hotell med 45 enkelrum och avskild restaurangdel med tillhörande beredningskök i souterrängplan. Bergvärmeanläggning.

Beställare: ECB

Mölndals AIK, Åby, Mölndal

Totalentreprenad gällande ombyggnad av klubbstuga och träningslokal för MAIK.

Beställare: Mölndals AIK, Effektiv Bygg AB

 

Brf Päronet, Västergatan 4a-4b, Göteborg

Styrd totalentreprenad vid ombyggnad av värmesystem och energieffektivisering.

Beställare: Brf Päronet, ECB Entreprenadcraft

 

Kållereds ceremonibyggnad/Livereds kapell, Kållered

Kållered ceremonibyggnad

Utförandeentreprenad gällande nybyggnad av ceremonibyggnad. Installation av bergvärme.

Beställare: ECB Entreprenadcraft AB