Alice Bonthronsgatan 3, Rambergsstaden, Göteborg

Totalentreprenad gällande ombyggnad av lokal.

Beställare: Bostads AB Poseidon, DS Byggnads AB