Wieselgrensgatan 6, Göteborg

Totalentreprenad gällande nybyggnation av miljövärdsgarage/miljörum.

Beställare: Bostads AB Poseidon, DS Bygg AB

 

Vikadamm äldreboende, Älvängen

Totalentreprenad gällande ombyggnad av äldreboende till PUT-boende.

Beställare: Rikshem Ale AB, DS Byggnads AB.

 

Kastanjebackens Studbo, Kålltorp, Göteborg

Utförandeentreprenad gällande ombyggnad av Kastanjebackens ÄBO till studentbostäder. Arbetet omfattade arbeten inom hus A, B, C nedre och C övre del.

Beställare: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen, Hallarnas Bygg

 

Brf Göken, Alingsås

Brf Göken

Totalentreprenad gällande nybyggnation av 10 stycken lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen.

Beställare: Rydlers Bygg AB